Klassisk diakonidefinition udfordres

- læs antologien fra Norge

Historisk har betydningen af διακονια været opfattet som næstekærlighedens aktive handling. H.W. Beyer siger i den første udgave af Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament fra 1935, at διακονια betyder ”waiting a table”, ”provision for bodily sustenance” eller ”discharge of service in genuine love”.

Det er ud fra denne forståelse, at diakoni i traditionen begyndende med de diakonale stiftelser ansporet af 1830´ernes tyske udfordringer med industrialisering og marginalisering, er blevet fortolket til ydmyg tjeneste for de syge og fattige.

Denne fortolkning og snævre forståelse af diakoni, er blevet udfordret især fra midten af 90´ erne og frem. Måden, hvorpå der nu arbejdes med diakoni både teoretisk og praktisk rækker så langt ud over de traditionelle opfattelser, at der tales om et paradigmeskifte indenfor diakonividenskaben.

Antologi om det nye diakoniparadigme

Et interessant eksempel på denne bevægelse ses i bogen Diakonia as Christian Social Practice. An introduction. Antologien kan ses som udtryk for den akademiske opmærksomhed, som diakoni har fået i Norge, hvor der arbejdes med diakoni som en akademisk refleksion over teori og praksis fra en interdisciplinær tilgang for at bringe viden fra teologi og socialvidenskab sammen til gavn for diakonien som social praksis. Antologien fra Oslo vidner om, at den klassiske fortolkning og snævre definition af diakoni som ”ydmyg tjeneste” udfordres af tilgange, der overskrider paradigmet.

Læs mere om det nye paradigme her.

Læs bogen: Dietrich, S., Jørgensen, K., Korslien, K. K. & Nordstokke, K. (Red.), Diakonia as Christian Social Practice. An Introduction. Oxford: Regnum Books International.

One Reply to “Klassisk diakonidefinition udfordres”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *