ACT kompetenceudvikling

Jeg har specialiseret mig i metoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og har på baggrund af efteruddannelser, mesterlære hos Kirk D. Strosahl og psykologarbejde blandt udsatte mennesker de seneste år udviklet ACT til arbejdet med forskellige typer af borgere og til supervision af forskellige faggrupper, der arbejder med disse målgrupper. Sideløbende har jeg desuden i 2016 færdiggjort en kandidat i teologi med speciale i at bevare medfølelse med sig selv og den anden i den professionelle hjælperrolle uden at brænde ud.

 

Jeg tilbyder professionelle træning og supervision i ACT og har erfaring i at tilpasse metoden til forskellige faggrupper og arbejdsfelter. For tiden er jeg optaget af workshops og kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i jobcentre, i socialt arbejde og for sundhedsprofessionelle.

 

Uanset format og særlig faggruppe, er formålet med træningen at øge den professionelles kompetence til

  • at navigere i udfordrende situationer via en øget opmærksom på egne fagpersonlige værdier, på adfærd og på udfordringer
  • at implementere ACT i det daglige arbejde til gavn for målgruppen
  • at implementere ACT og opgaven

Dette kan støttes og inspirere i sin professionsudvikling, arbejdsglæde og kompetence til at udføre sin opgave bedst muligt med målgruppen

Form

Min undervisningsform giver en meget praksisnær introduktion til ACT, idet perspektivet introduceres ved igen og igen at invitere deltagerne til at bruge erfaringer og aktuelle udfordringer fra arbejdet i øvelser og udvekslinger. Formålet er, at ACT-perspektivet mere end at blive en teoretisk viden bliver tillært og oplevet som konkrete måder at forholde sig til sig selv, sine medmennesker og sin professionelle opgave og dermed til at navigere og kunne udføre sin opgave, også når det indebærer udfordringer.

 

 

Jeg metodeudvikler og – underviser dels i kontinuerte forløb i organisationer, og dels afholder jeg enkeltstående workshops enten som generel introduktion til ACT eller med en specifik målgruppe eller arbejdsfelt som fokus.

 

Tag kontakt og lad os tale nærmere, jeg skræddersyer gerne til jer.