Om Dorte Lunderskov

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og autoriseret af Dansk psykolognævn. Desuden er jeg uddannet teolog fra Aarhus Universitet med praktisk teologisk speciale i forholdet mellem selvkærlighed og næstekærlighed i den professionelle udøvelse af diakoni med særligt henblik på graden af medfølelse og udbrændthed. Under teologistudiet var jeg fra 2002 – 2007 i mesterlære hos Bent Falk, cand.theol. MPF.

Som psykolog har jeg efteruddannet mig i terapiformen Acceptance and Commitment Therapy ACT. I 2013 var jeg i mesterlære i USA hos ph.d. Kirk Strosahl, grundlægger af ACT. Fra Danmark har jeg klinisk erfaring fra ansættelser under sygesikringen med depression og angst som hovedområde, fra psykiatrisk-psykologisk klinik med speciale i stressbehandling, arbejdsmarkedsrettet indsats og kombineret, tidlig behandling, samt fra egen selvstændig psykologvirksomhed siden 2012.

  Jeg arbejder nu primært med individuel ACTterapi i egen klinik, som psykolog og metodeudvikler i Kirkens Korshær i Aarhus, samt med supervision af medarbejdere i Kirkens Korshær og i jobcentre, hvor fællesnævneren er, hvordan man som fagperson bevarer medfølelsen og vitaliteten i arbejdet med mennesker, der ofte har massive udfordringer eksistentielt, socialt, økonomisk og/eller psykisk.
  Dette arbejde inspirerede til teologisk speciale om, hvilke udfordringer og fordringer der i en kirkelig kontekst kan være for en bæredygtig udlevelse af næstekærligheden og bud på, hvordan disse kan forstås teologisk og bearbejdes psykologisk.
  Jeg har som psykolog en særlig interesse og glæde ved med min teologiske baggrund at kunne og ville inddrage eksistentielle emner som afgørende og væsentlige i den psykologiske samtale. Dels som de ressourcer, de er, og dels som de kriser og vanskeligheder, de også kan udgøre, når man er et passioneret menneske med disse emner som arbejdsfelt og som grundlag.

 

CV

Uddannelse

2016

  Cand.theol. Aarhus Universitet med speciale i forholdet mellem næstekærlighed og selvkærlighed i den professionelle hjælperrolle

2009 – 2012

  Cand. Psych. Københavns Universitet med empirisk speciale om teenageres selvkonstruktion og meningsdannelse

2007 – 2009

  Bachelor i psykologi Københavns Universitet

2005 – 2007

  Stud. Cand. Theol. Aarhus Universitet/Københavns Universitet

2001 – 2005

  Bachelor i teologi Aarhus Universitet

1996 – 1998

  HF-student Hobro Gymnasium

Kurser

2016 – 2018

  Efteruddannelse i Mindfulness og empati, Jens-Erik Risom, BA, CA, Skolen for anvendt meditation

2015

  Association for Contextual Behavioral Science (ACBS) Konference og workshop i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Berlin

2014 – 2015

  1-årig efteruddannelse i professionel relationskompetence & mindfulness for børn og unge, psykolog og specialist i psykoterapi Helle Jensen, Foreningen Børns Livskundskab

2012 – 2013

  1-årig efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy ved Kelly G. Wilson, Ph.D, Robyn Walser, Ph. D., Niklas Törneke, MD., Kirk Strosahl, Ph.D. ACTDanmark/ACTklinikken, København

2013

  ”Advanced ACT”, Dr. Russ Harris, København

2011 – 2012

  Rådgiverforløb hos Børns Vilkår

2012

  ”ACT made Simple”, Dr. Russ Harris, København

2005 – 2008

  3-årig gestaltterapeutisk træning hos Cand. Theol., MPF. Bent Falk, Hellerup

2005 – 2007

  Psykoterapeutisk træning hos Gestalt Associates Training Los Angeles , USA

2007

  PREP Prevention and Relationship Enhancement Program-certificering, Center for Familieudvikling, København

Erfaring

  Modtager løbende supervision af specialist i psykoterapi Helle Jensen og af specialist i psykoterapi Jens Wraa Laursen

2014 – 2016

  Klinisk psykolog i PP Clinic, psykiatrisk psykologisk klinik i Vejle med særligt fokus på forebyggelse og håndtering af stress, depression og angst. Støtte og vejledning i at vende tilbage til arbejdet på måder, der er bæredygtige for både arbejds- og privatliv som en del af behandlingen

2013 –

  ”Accept og engagement – en aktiv vej til arbejdsglæde og personlig udvikling”. Psykolog og supervisor i Kirkens Korshærs ACTprojekt for unge i alderen 18 – 30 år

2013

  3 måneders mesterlære hos én af grundlæggerne af Acceptance and Commitment Therapy ACT, Dr. Kirk Strosahl, Central Washington Familiy Medicine, Yakima, USA

2013 –

   Medlem af psykolog Helle Jensens erfagruppe omkring professionel relationskompetence & mindfulness for børn og unge, Foreningen Børns Livskundskab

2012 – 2013

  Selvstændig, klinisk psykolog med samarbejdskontrakt hos ACTklinikken, Islands Brygge for sygesikringsklienter

2012

  I initiativgruppen for oprettelsen af ACBS Denmark – dansk afdeling af Association for Contextual Behavioral Science

2012

  Nordisk konference ”Mindfulness for børn og unge” Oslo, Norge

2011 – 2012

  Frivillig på Børns Vilkårs telefon- og chatrådgivning for børn og unge

2010 – 2011

  Organisationspsykologisk konsulent. Udvikler af læringsspil til forandringsledelse, Relation Technologies, Roskilde

2010

  Organisationspsykologisk professionspraktik hos Relation Technologies, Roskilde

2008 – 2010

  Fast afløser for køkkenleder på Skodsborg Observations- og behandlingshjem

2007 – 2009

  Tekstforfatter på undervisningsmateriale og underviser på kurser i parkommunikation (PREP), Center for Familieudvikling, København

2001 – 2005

Fast virkar Varmestuen Toldbodgade, Kirkens Korshær, Silkeborg