Samtaler

Hvad kan jeg hjælpe med?

  Jeg kan hjælpe med en bred vifte af eksistentielle og psykologiske problemstillinger som stress, angst, depression, kronisk sygdom, livskriser, relationelle udfordringer og manglende glæde og livsretning. Jeg tilbyder også hjælp til arbejds- og karriereorienterede problemstillinger herunder hjælp til at vende tilbage til arbejdet efter sygemelding.
  Jeg har erfaring med langt de fleste psykologiske og eksistentielle udfordringer, og der er ingen temaer, som ikke er velkomne i terapien. Hvis du er i tvivl, om jeg er den rette til at hjælpe med netop dét, du kæmper med, er du altid velkommen til at sende mig en mail og kort beskrive din situation. Jeg henviser altid gerne videre til anden relevant behandling, hvis det er aktuelt.
  Jeg har erfaring med at samarbejde med speciallæger i psykiatri, og jeg ser stor værdi i tværfagligt samarbejde for at skabe det mest effektive og sammenhængende forløb for mine klienter.

 

 1. Den første samtale

    1. Her udforsker vi sammen din livssituation og grunden til, at du har søgt hjælp.
     1. Mange kommer, fordi de på den ene eller anden måde oplever, at de sidder fast.
     1. Det kan være akutte kriser, hvor din livssituation pludselig er så forandret og fuld af overvældende følelser og oplevelser, at det kan være svært at håndtere både dem og dagligdagen. Basale opgaver kan føles uoverskuelige eller meningsløse, og det kan være du oplever, at du slet ikke fungerer, som du plejer.

   1. Det kan være, at du over tid er blevet opmærksom på handlinger og automatreaktioner, der viser sig at have ødelæggende konsekvenser for dig og dem, du holder af, og som det er vanskeligt at slippe, selvom du gerne vil.
     1. Det kan være, du oplever tristhed, uro, bekymringer, utilfredshed eller manglende glæde ved det, du plejer at elske – uden at du kender årsagen til, hvorfor du har det, som du har det nu.

   

   1. Uanset hvad der bringer dig i terapi, er formålet med første samtale, at vi sammen bliver klogere på, hvilke udfordringer du står overfor og at få lagt en plan for, hvordan du kan handle, så du får det bedre og sidder mindre fast.

   

  1. Målet

   Sammen skal vi finde de mest hensigtsmæssige måder at håndtere dine udfordringer på. Målet er helt overordnet at hjælpe dig til et liv, der er rigt og meningsfuldt for dig.
   I den proces vil vi arbejde med en øget opmærksomhed på og indsigt i, hvad der virkelig betyder noget for dig, og hvilke veje der kan føre dig i den retning. Derfor arbejder jeg aktivt med at øge din opmærksomhed på tanker, følelser og kropslige fornemmelser, ligesom vi udforsker dine værdier og mål i livet. Min erfaring er, at dette giver mening og livsglæde.

   Kommer du midt i en akut krise, vil de første samtaler oftest fokusere på konkrete handlestrategier til din situation her-og-nu. Akut krise eller ej er mit ønske altid at tilbyde dig et trygt og ikke-dømmende rum at finde dig selv og din retning i.

    

  2. Velkommen.

   

  Læs mere om min tilgang og metode.