“Næstekærlighed og selvkærlighed er et godt makkerpar i diakonien”

- læs interview fra Kristeligt Dagblad
  ”I hjælperrollen skal vi være opmærksomme på, at vi ikke pr. automatik forsøger at skabe handling eller forandring. For er min hurtige handlen udtryk for, at jeg ikke kan bære bare at sidde der i håbløsheden og lidelsen med brugeren og derfor handler mig væk fra at mærke den? Eller er den sat i […]

Diakoniens nye paradigme

- medfølelse, inklusion og gensidighed
Det nye paradigme indenfor diakonien er initieret af John N. Collins´ forskning, som konkluderer, at diakoni aldrig i sin oprindelige græske kontekst har været anvendt i betydningen velgørende eller ydmyg tjeneste (Lutheran World Federation [LWF] 2009, 57). Gennem studier af et stort antal af græske tekster (400 f.kr. til 400 e.kr.), har Collins undersøgt brugen […]