Accept og værdibaseret liv

- norsk podcast om ACT med Dorte Lunderskov
ACT – Acceptance and Commitment Therapy udfoldes i denne samtale på Levevei.no i temaer om accept, om den menneskelige lidelse, om muligheden for, at vi kan lade vores adfærd styre af bevidste valg og værdier – og om den almenmenneskelige impuls til pr automatik at ville undgå smerte og ubehag for enhver pris. Vi taler om, hvordan […]

“Næstekærlighed og selvkærlighed er et godt makkerpar i diakonien”

- læs interview fra Kristeligt Dagblad
  ”I hjælperrollen skal vi være opmærksomme på, at vi ikke pr. automatik forsøger at skabe handling eller forandring. For er min hurtige handlen udtryk for, at jeg ikke kan bære bare at sidde der i håbløsheden og lidelsen med brugeren og derfor handler mig væk fra at mærke den? Eller er den sat i […]

Klassisk diakonidefinition udfordres

- læs antologien fra Norge
Historisk har betydningen af διακονια været opfattet som næstekærlighedens aktive handling. H.W. Beyer siger i den første udgave af Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament fra 1935, at διακονια betyder ”waiting a table”, ”provision for bodily sustenance” eller ”discharge of service in genuine love”. Det er ud fra denne forståelse, at diakoni i traditionen begyndende med […]

Diakoniens nye paradigme

- medfølelse, inklusion og gensidighed
Det nye paradigme indenfor diakonien er initieret af John N. Collins´ forskning, som konkluderer, at diakoni aldrig i sin oprindelige græske kontekst har været anvendt i betydningen velgørende eller ydmyg tjeneste (Lutheran World Federation [LWF] 2009, 57). Gennem studier af et stort antal af græske tekster (400 f.kr. til 400 e.kr.), har Collins undersøgt brugen […]