Metode

Løsningen kan være problemet

Som mennesker har vi en veludviklet evne til problemløsning, som vi kommer langt med i mange situationer. Problemet opstår, når vi forsøger at problemløse på almenmenneskelige udfordringer, som ikke kan løses. Kærestesorg. Dødsfald. Selvkritiske tanker. Følelser. Kroniske smerter. Svigt. Alle de ting som vi ville ønske, vi kunne ændre på, kontrollere eller helt undgå at opleve, fordi de medfører ubehag og smerte. Vores hjerne er kodet til per automatik at forsøge at undgå ubehaget. Den beskytter os godt og effektivt mod mange farer. Men andre gange kan undgåelsesadfærden være uhensigtsmæssig og faktisk medføre mere lidelse på længere sigt. Den kan fjerne os fra at leve det liv, vi ønsker, fordi den holder os fra alt det, der giver ubehag – som samtidig ofte også er det, der betyder mest for os.

 

Samtaler og supervision med mig er en invitation til at undersøge, hvordan din problemløserhjerne har udviklet automatreaktioner på ubehag og uvished. Reaktionerne har sikkert været vældig effektive, da de blev til. Men måske betyder de, at du på væsentlige områder ikke lever dit liv i tråd med dine værdier nu?

At få større klarhed over, hvad du gør, hvornår og hvorfor giver mulighed for at stoppe og tjekke, om du lader dig styre af frygten for ubehaget, eller om du lader værdierne guide dine handlinger.

De vanskelige, nødvendige og meningsfulde valg og omkostninger

Min tilgang har b.la. til formål at give en større opmærksomhed på, at alting har en pris. Vi vil undersøge, hvad der er ubehaget værd, og hvad der ikke er. Vi arbejder med en bevidsthed om, at du altid har et valg i forhold til, hvordan du vil forholde dig og handle i de situationer, du står i – hvor vanskelige og ubærlige, de end opleves.

Vi arbejder for at finde modet til at se, hvor du kæmper imod dét, der ikke kan ændres. Dét som du bliver nødt til at lære at leve med. Og vi finder ud af, hvornår du lader tanker og følelser afholde dig fra at gøre noget dér, hvor du rent faktisk kan ændre noget, hvis du tør bære omkostningerne. At det kan give en uvurderlig frihed til at tage ansvaret på sig og leve for noget, der giver mening, har været en øjenåbner for mig personligt.

Professionelt har jeg derfor specialiseret mig i den psykoterapeutiske retning, som kaldes ACT (Acceptance and Commitment Therapy). ACT har et fokus på, at det er muligt at lære at leve med det, der ikke kan være anderledes. ACT er en konstant opfordring og støtte til at bruge energien og kreativiteten på at ændre og engagere sig i alt det, der kan føre i retning af en bedre verden og et bedre liv.

 

I en artikel fra Helsingør Stift kan du læse mere om min tilgang til hjælperrollen: “Bær over med dig selv, hvis du vil hjælpe andre.”